langmodacaocap

langmodacaocap

Graphisme - Vidéo - Illustration - Animation - Ecriture Créative - Design d'Emballage & Etiquette - Photographie - Script et scénarios

Viêt Nam

Score créatif :

0

Not in the leaderboard

N'a pas encore participé

Lăng mộ đá là nơi con cháu xây dựng nên để thờ cúng những bề trên đã khuất. Việc làm này đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Xây dựng lăng mộ bằng đá khối không những thể hiện chữ Hiếu với đấng sinh thành đã khuất. Mà còn làm tấm gương sáng cho con cháu ta sau này
tòa nhà season Avenue, Làng việt kiều châu âu, Mỗ lao, Hà Đông, Hà Nội
0865686892

Membre depuis 2021